projektanmälanintern
Inga produkter valda

Lägg upp nya interna kundnummer hos Rental

I MySupport som du öppnar via länken nedan, skapar du upp nya kundnummer hos Skanska Rental för nya projekt eller ansvarsenhet.

Syftet med formuläret är att förenkla för Skanska interna kunder och för Skanska Rental att lägga upp nya projekt och ansvarsenheter i kundregistret. Genom att använda formuläret blir det mer standardiserat och förenklat för samtliga parter som är inblandade.

Formuläret är internt och ska användas av alla Skanskamedarbetare som kan bli kund med sin verksamhet hos Skanska Rental. Det ska inte användas av medarbetare för att bli privata kunder hos Skanska Rental.

När du skickat in din ansökan om ett nytt projekt eller ansvarsenhet återkopplar vi till dig som står som ansvarig när projektet/ansvarsenheten är upplagd.

MySupport