Information beställning

Hanteringsavgift

Vid köp under 500 kr tillkommer en hanteringsavgift. Vid beställning av hyresprodukter och köp av artiklar i samma order tillkommer ingen hanteringsavgift, oavsett beloppets storlek på köpesartiklar.