Gröna lösningar
Rental
Inga produkter valda

Din orderlista är tom

Hållbart och lönsamt

Vi på Skanska Rental hjälper gärna våra kunder att leva upp till sina miljökrav. Som samhällsutvecklare har Skanska mycket att bidra med för att skapa ett mer hållbart samhälle. Bland annat jobbar vi med Skanskas Gröna Initiativ som synliggör alla initiativ inom miljö och hållbart byggande.

Belysning och el

Vi har lågenergialternativ i form av 48-volts belysning eller magnumlampor för inomhusbelysning och erbjuder prismalence eller högtrycksnatrium i belysningsmaster. På våra egna arbetsplatser använder vi endast el märkt med Bra Miljöval.

Maskiner, fordon och transporter

Vi använder miljövänliga bränslealternativ. Våra maskiner med förbränningsmotordrift levereras med ecopar diesel eller alkylatbensin. Dessutom är vår service- och transportpersonal utbildad i Eco-driving.

Cyklar

Cyklar finns för uthyrning eller försäljning till projekt med stora ytor.

Bodar

Väggarna i våra nyaste bodar byggs med ny teknik som kallas Zip-element. En PIR-isolering med limmade skivor på vardera sida gör väggelement helt återvinningsbara och förhindrar köldbryggor. Den nya boden är så energieffektiv så den klarar Boverkets byggregler gällande energiåtgång med 30 procent. Våra energibodar drar cirka 75 procent mindre energi jämfört med tidigare modeller.

I våra äldre bodar kan man istället välja till en luftvärmepump som komplement till el-element för att spara energi.

Vi hjälper gärna våra kunder att leva upp till sina miljökrav.
forEach