Att hyra är hållbart
Rental
Inga produkter valda

Att hyra är hållbart

Att hyra produkter har många fördelar jämfört med att köpa. Exempelvis blir klimatpåverkan lägre när fler användare delar på en och samma produkt genom att nyttjandegraden ökar - färre produkter behöver då produceras.

Dessa fördelar visar sig såväl i plånboken som i miljökalkylen. Genom att hyra binder inte kunden upp sitt kapital i ägandet av maskiner, dessutom innebär hyra ett effektivare utnyttjande av jordens ändliga resurser. En kund som hyr sin utrustning sparar både tid och pengar och får då möjlighet att fokusera mer på sina kärnverksamheter.

Delningsekonomi

Vår verksamhet är baserad på en delningsekonomi. Detta betyder att vi utnyttjar våra produkter så gott det går och därmed minimerar stillaståendetiden och alltså ökar utnyttjandegraden av produktens tekniska och ekonomiska livslängd. En delningsekonomi är med andra ord en ekonomi där man utnyttjar en produkt på ett mer optimalt sätt genom att den delas mellan många olika användare. Delningsekonomi är en term som populariserats de senaste åren då många affärsidéer baseras på just detta har lanserats med privatkunder som målgrupp. Exempel på företag som utnyttjat just detta är Airbnb, Uber med flera. Som koncept är det egentligen inget nytt, secondhand-affärer har funnits väldigt länge och vi, inte som Skanska Rental, men som Skanska Maskin har arbetat på detta sett sedan starten 1990.

Delningsekonomin kan kopplas ihop med cirkulärekonomin, vilket är ett koncept som går ut på att öka återanvändandet av material i en produkt, alltså minimera vad som skickas till deponi och istället öka mängden återanvänt och återvunnet material. Det går också att koppla till användarfasen, vilket är vad vi gör när vi kopplar den till delningsekonomin.