Bodetableringar
Rental
Inga produkter valda

Etablering – en hållbar arbetsplats

Det är självklart för oss att erbjuda bodetableringar med en hög kvalitet gällande arbetsmiljö och därtill en låg energiförbrukning. Vi vill bidra till att du kan känna dig trygg i våra leveranser och att du som har din arbetsplats på projekten utöver detta även ska ha en likvärdig miljö i våra bodar som på en permanent arbetsplats.

Bodar har inte ännu några lagkrav gällande energiprestanda. Genom åren har bodkonstruktioner därför tenderat att i första hand främja ett bra inomhusklimat, där tillräckliga temperaturer främst har uppnåtts genom att ha en hög energianvändning till värme. För att motverka detta har energibesparande åtgärder kontinuerligt installerats i alla bodar och dessutom så finns tillval tillgängliga för att uppnå ytterligare minskad energiförbrukning.

Arbetsmiljö
För att bidra till en bättre arbetsmiljö så har alla bodar en större tillgänglig area än marknadsstandard. Du får både bättre svängrum och bättre luftkvalitet. För att höja luftkvaliteten ytterligare används alltid FTX-
aggregat för ventilation. Utöver den förbättrade luftkvaliteten blir det även en lägre energianvändning än vid användandet av FX-aggregat.
För att en så bra arbetsmiljö som möjligt ska upprätthållas i etableringarna har alla nyinköpta bodar sedan 2012 utrustats med motsvarande möblemang som finns på Skanskas huvudkontor. Detta innebär exempelvis att alla skrivbord är höj- och sänkbara.

Resurser och rörliga kostnader
För att spara både på naturens resurser och projektets rörliga kostnader så är snålspolande blandare, dörrstängare och närvarostyrd LED-belysning standard i alla bodar. Snålspolande blandare kan bidra med en minskning av energi till varmvatten med upp till 50 % per år.
Klok utformning av etablering
Det krävs en stor energitillförsel för att upprätthålla en behaglig inomhustemperatur i en etablering. För att minska denna så energitätar vi våra etableringar i alla riktningar, detta kan leda till en minskad energiförbrukning med upp till 50 % per kvadratmeter vid etableringar av åtta bodar jämfört med en enskild bod. Vi hjälper till att minimera energiåtgången för din etablering vid varje projekt, dels genom rätt energitätning för just dig, men också genom att placera etableringen i en så optimal formation som möjligt, ur ett energiperspektiv, utifrån rådande förhållanden. Därtill undersöks om det finns möjligheter för andra energisparande åtgärder i hur etableringen är utformad.

Tillval
Som tillägg till det vanliga FTX-aggregatet finns det möjlighet att installera luftvärmepumpar och/eller byta till Air Green-ventilation, som bygger på en annan teknik och bidrar till ytterligare minskad energiförbrukning. Dessutom så kan blåshandtorkar instaleras för att minska användandet av engångsartiklar.

Mångfald
Under hösten 2019 kommer vi att berätta mer om hur vi kan hjälpa till att göra din etablering tillgänglig för ökad inkludering, dvs möjliggöra gemensam arbetsplats oavsett individuella olikheter och behov.
Generellt kan man säga att det handlar om att ytterligare förfina hur vi planerar en etablering.
Med ganska små medel kan vi skapa både mångfaldsduschar, låsta omklädningsrum, installera sanitetsbehållare mm, för att bara nämna några fördelar.

Är du intresserad av vårt uppgraderingskit så kontakta oss!