Bodetableringar
Inga produkter valda

Bodetablering

Bodar har inte ännu några lagkrav gällande energiprestanda. Genom åren har bodkonstruktioner därför tenderat att i första hand främja ett bra inomhusklimat, där tillräckliga temperaturer främst har uppnåtts genom att ha en hög energianvändning till värme. För att motverka detta har energibesparande åtgärder kontinuerligt installerats i alla bodar och dessutom så finns tillval tillgängliga för att uppnå ytterligare minskad energiförbrukning.


Arbetsmiljö

För att bidra till en bättre arbetsmiljö så har alla bodar en större tillgänglig area än marknadsstandard. Du får både bättre svängrum och bättre luftkvalitet. För att höja luftkvaliteten ytterligare används alltid FTX-aggregat för ventilation. Utöver den förbättrade luftkvaliteten blir det även en lägre energianvändning än vid användandet av FX-aggregat. För att en så bra arbetsmiljö som möjligt ska upprätthållas i etableringarna har alla nyinköpta bodar sedan 2012 utrustats med motsvarande möblemang som finns på Skanskas huvudkontor. Detta innebär exempelvis att alla skrivbord är höj- och sänkbara.


Mångfald och inkludering

Våra bodar kan enkelt anpassas för kraven om mångfald och avskilda utrymmen och möjliggöra en inkluderande gemensam arbetsplats. Med ganska små medel kan vi skapa både mångfaldsduschar, låsta omklädningsrum, installera sanitetsbehållare mm.


Resurser och rörliga kostnader

För att spara både på naturens resurser och projektets rörliga kostnader så är snålspolande blandare, dörrstängare och närvarostyrd LED-belysning standard i alla bodar. Snålspolande blandare kan bidra med en minskning av energi till varmvatten med upp till 50 % per år.


Klok utformning av etablering

Det krävs en stor energitillförsel för att upprätthålla en behaglig inomhustemperatur i en etablering. För att minska denna så energitätar vi våra etableringar i alla riktningar, detta kan leda till en minskad energiförbrukning med upp till 50 % per kvadratmeter vid etableringar av åtta bodar jämfört med en enskild bod. Vi hjälper till att minimera energiåtgången för din etablering vid varje projekt, dels genom rätt energitätning för just dig, men också genom att placera etableringen i en så optimal formation som möjligt, ur ett energiperspektiv, utifrån rådande förhållanden. Därtill undersöks om det finns möjligheter för andra energisparande åtgärder i hur etableringen är utformad.

Tillval

Som tillägg till det vanliga FTX-aggregatet finns det möjlighet att installera luftvärmepumpar och/eller byta till Air Green-ventilation, som bygger på en annan teknik och bidrar till ytterligare minskad energiförbrukning. Dessutom så kan blåshandtorkar installeras för att minska användandet av engångsartiklar.