Restprodukter
Inga produkter valda

Restprodukter

Långsiktigt så har vi, likväl som Skanska och resterande del av byggbranschen, som målsättning att inte behöva skicka något avfall till deponi. Vi har ännu inte lyckats komma hela vägen, men en god bit, exempelvis i Väsby skickas knappt 10 % av avfallet till deponi. Av all metall som återvanns i Väsby under ett år skulle man kunna tillverka ståldelarna till 175 bilar, eller 11,5 miljoner läskburkar (om all metall varit stål resp. aluminium)

Källsortering

För att veta hur avfall ska hanteras finns det olika hjälpmedel att tillgå som säkerställer att det görs på rätt sätt. Exempelvis har SITA tagit fram en app, Källsortera, vilken är anpassad för privatpersoner samt flera branscher, däribland byggbranschen, som bland annat beskriver

  • Var avfall ska lämnas
  • Vad som händer med återvunnet avfall
  • Vilken klimatnytta det ger upphov till

Dessutom har Sveriges Byggindustrier (BI) tillsammans med representanter från branschen tagit fram en app, Farligt avfall om hur avfallshantering i byggbranschen bör hanteras på ett säkert sätt.

Båda dessa appar finns såväl på google play som på appstore. De kan också hämtas genom att följa QR-koderna nedan.