Transporter
Inga produkter valda

Transporter

Det är en betydande mängd transporter mellan projekt och kundcenter – en stor källa till utsläpp inom maskinuthyrningsbranschen. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya lösningar för att minska dessa.

Zonpristlistor

Under 2019 har vi börjat implementera zonprislistor för våra transporter i vissa delar av landet. Vår målsättning är zonprislistorna ska användas på alla kundcenter i Sverige i framtiden.

Zonprislistorna är främst till för att främja planering på projekt. Detta sker genom att alla kunder inom ett visst område runt respektive kundcenter alltid har ett fast pris på sina transporter. Priset skiljer sig beroende på vilket typ av transport (stor/liten) och när transporten bokas. Om den bokas senast klockan 12.00 dagen före den ska ske, får kunden ett betydligt lägre pris. Detta bör då leda till stora miljövinster genom att bättre rutter kan läggas och färre transporter bör bli av ”taxikaraktär.”


Krav

En av våra största samarbetspartners gällande transporter, Wiklunds, vilka kör en stor del av våra transporter i Stockholmsområdet, har nyligen införskaffat två bilar som är gasdrivna och som i ca 90 % av fallen använder biogas. Vid användandet av biogas uppnås en klimatnytta som är över 100 %. Detta då biogas dels har ett lågt utsläppsvärde av klimatpåverkande gaser och dels genom att det utvinns från restavfall från exempelvis gödsel, matrester, avloppsvatten mm. I de fall inte biogas används så används fordonsgas som innehåller knappt 90 % biogas.

Wiklunds, tillsammans med alla andra samarbetspartners har vissa krav på sina fordon och dess förare (givetvis gäller samma krav även för oss själva!).

  • Alla fordon drivs av 100 % HVO-bränsle eller bränsle med samma eller högre miljöklassning
  • Kranar på kranbilar drivs av el
  • Alla förare av tunga fordon är utbildade i sparsam körning
  • Miljögodkänd hydraulolja ska användas vid möjlighet
  • Både vi och våra partners arbetar kontinuerligt för att minska användningen av fossila bränslen.