Utrangering
Rental
Inga produkter valda

Utrangering

Skanska ställer krav gällande hur vi ska hantera avfall och produkter som inte längre uppfyller våra krav. Vi nöjer oss dock inte med de krav som Skanska ställer, utan vi har själva satt upp riktlinjer för vad som ska ske med avfall och utrangerade produkter.

Vid utrangering av produkter som inte längre uppfyller de krav som vi ställer så undviker vi så långt det är möjligt att skrota. Istället säljer vi vidare produkterna, antingen via andra marknader eller till konsumentledet. Processen går till på följande sätt:

  1. Vi uppmärksammar att produkten av någon anledning inte längre är brukbar för oss.
  2. Anledningen till detta avgörs

Om produkten är brukbar men inte uppfyller Skanskakraven

  1. Beroende på vilken typ av produkt som utrangeras skiljer sig processen något

Maskin – Maskinen säljs, ofta via en av de två auktionsfirmor vi arbetar med – Klaravik och PS Auction

Bod – Bodar säljs direkt till andra företag eller organisationer som har kapacitet och avsikt att rusta upp dem. Att vi vet vem som är köpare medför att vi kan säkerställa att de har som avsikt att använda bodarna till dess tänkta funktion (exempelvis se till att en hygienbod inte används som omklädningsrum).

Kran och Hiss – Kranen eller hissen har ofta ett renoveringsbehov vid försäljning, därför väljs en kund som anses ha möjlighet att kunna renovera produkten i fråga. Därför säljs produkten direkt utan mellanhand.

  1. Om produkten inte blivit såld på sex månader fattas beslut om skrotning
  2. Senast tre månader efter beslutet ska produkten vara återvunnen.

Återvinningsprocessen sker antingen om produkten är så pass defekt att den inte kan lagas eller om produkten inte blir såld och ser ut som följande:

  1. Plockas isär och de delar som kan återanvändas används som reservdelar till produkter fortfarande i bruk
  2. De delar som inte kan återanvändas återvinns