Spikpistol för pappspik, gasdriven
Rental
Inga produkter valda
823352
Spikpistol för pappspik, gasdriven

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Spikpistol för pappspik, gasdriven

PASLODE IM45. Gasdriven spikpistol för pappspik. Slanglös pappspikpistol.

Rekommenderade säkerhetsprodukter

  • Handskar
  • Hörselskydd
  • Glasögon
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ