Bänksåg, sågdjup max 140 mm

Kundportalen är nere pga underhåll idag 27/5