Bänksåg, sågdjup max 140 mm
Rental
Inga produkter valda
833332
Bänksåg, sågdjup max 140 mm

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Bänksåg, sågdjup max 140 mm

Kapmaskin på stativ för sten och lättbetong eller tegel. -IQMS 362 (Torrsågning). Med inbyggt dammuppsamling som fångar in upp till 99,5% av farligt kvartdamm. Såga vattenfritt. Dammfritt kapning. Kapskivstorlek 420mm. Leveransbesked lämnas efter förfrågan!

Rekommenderade säkerhetsprodukter

  • Handskar
  • Hörselskydd
  • Glasögon
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ