Kapmaskin, eldriven max 150mm
Rental
Inga produkter valda
833323
Kapmaskin, eldriven max 150mm

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Kapmaskin, eldriven max 150mm

Kapmaskin, eldriven max skärdjup 150mm. Både till våt och torrkapning.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ