Kapmaskin för sten och lättbetong, sågdjup 120mm
Rental
Inga produkter valda
833333
Kapmaskin för sten och lättbetong, sågdjup  120mm

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Kapmaskin för sten och lättbetong, sågdjup 120mm

HUSQVARNA TS100 R. Kapmaskin på stativ, för sten och lättbetong eller tegel, skärlängd ca.1100mm, sågdjup upp till 120mm.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ