Ademabox med förlager, container och väderskydd
Rental
Inga produkter valda
855326
Ademabox med förlager, container och väderskydd

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Ademabox med förlager, container och väderskydd

Armeringsstation med förlager, arbetsbänkar, inkl. container med inredning samt väderskydd. Skall kompletteras med klippmaskin Weelu 60/25 och bockmaskin Weelu 320/400.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ