Spårfräs, spårdjup < ca 50mm.

Kundportalen är nere pga underhåll idag 27/5