Envalsvält, vibrerande. Vikt 6-10 ton
Rental
Inga produkter valda
441534
Envalsvält, vibrerande. Vikt 6-10 ton

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Envalsvält, vibrerande. Vikt 6-10 ton

Envalsväljt, självgående, vibrerande, slätvals, statisk linjelast min. 20 kg/cm (arbetsvikt 6-10 ton). Kan tillkomma extra leverans dagar beroende vart i landet maskinerna befinner sig. Leveransbesked lämnas vid förfrågan!
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ