Intelligenta förrådslösningar
Inga produkter valda

Intelligenta förrådslösningar

937450
x 10\u0027 Leveranscontainer med inpasseringssystem

x 10' Leveranscontainer med inpasseringssystem

10-fots leveranscontainrar med inpasseringssystem. Det som gör leveranscontainern unik är att den har dörrar i bägge ändar. Det betyder att den kan ställas med en dörr mot en lastplats, tex utanför stängslet, och med den andra dörren in mot arbetsplatsen. På så sätt kan leveranser lämnas av i containern utan att speditören behöver komma in på arbetsplatsen. Detta minskar nyckelhanteringen avsevärt och ökar säkerheten genom att minska trafiken inne på den egentliga arbetsplatsen.

För en extra kostnad kan detta erbjudande även kompletteras med en "digital förrådare" . Det är en tjänst som ger projektets speditörer automatiskt tillträde till Lev.Con. när de har en leverans (Skanska Rentals leveranser ingår dock i inpasseringsfunktionen). På så sätt minskar administrationen av logistikflödet och onödig tidspillan som annars uppkommer när speditören ringer upp beställaren för att få en godsmottagare. Istället får beställaren (eller av beställaren utsedd kontaktperson) en avisering i telefonen när godset är avlämnat i containern. Så att paketet/leveransen kan hämtas vid en tidpunkt som passar i produktionsflödet.

10-fots Leveranscontainrarna har i grundutförande gångdörrar i bägge långsidor och ett hyllor som blockerar slagdörren så den är permanent stängd. Kontakta ditt kundcenter så hjälper vi dig att hitta en leveranscontainer som passar för förutsättningarna på din arbetsplats.

Yttermått: L = 2980mm B = 2435mm H = 2590mm Vikt: ca 1500kg

937470
x 20\u0027 Leveranscontainer med inpasseringssystem

x 20' Leveranscontainer med inpasseringssystem

20-fots leveranscontainrar med inpasseringssystem. Det som gör leveranscontainern unik är att den har dörrar i bägge ändar. Det betyder att den kan ställas med en dörr mot en lastplats, tex utanför stängslet, och med den andra dörren in mot arbetsplatsen. På så sätt kan leveranser lämnas av i containern utan att speditören behöver komma in på arbetsplatsen. Detta minskar nyckelhanteringen avsevärt och ökar säkerheten genom att minska trafiken inne på den egentliga arbetsplatsen.

För en extra kostnad kan detta erbjudande även kompletteras med en "digital förrådare" . Det är en tjänst som ger projektets speditörer automatiskt tillträde till Lev.Con. när de har en leverans (Skanska Rentals leveranser ingår dock i inpasseringsfunktionen). På så sätt minskar administrationen av logistikflödet och onödig tidspillan som annars uppkommer när speditören ringer upp beställaren för att få en godsmottagare. Istället får beställaren (eller av beställaren utsedd kontaktperson) en avisering i telefonen när godset är avlämnat i containern. Så att paketet/leveransen kan hämtas vid en tidpunkt som passar i produktionsflödet.

20-fots Leveranscontainrarna finns och två olika dörrkonfigurationer (gångdörr på kortsidor eller långsidor). Kontakta ditt kundcenter så hjälper vi dig att hitta en leveranscontainer som passar för förutsättningarna på din arbetsplats.

Yttermått: L = 6055mm B = 2435mm H = 2590mm
Vikt: ca 2500kg