Ventilationsfläkt, luftflöde < 2500 m³/h
Rental
Inga produkter valda
584554
Ventilationsfläkt, luftflöde \u003c 2500 m³/h

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Ventilationsfläkt, luftflöde < 2500 m³/h

Fläkt med riktat utblås (0°, 15°, 45° eller 90°). 2 effektsteg: 2930/3880 m³/h. Elanslutning: 1-fas 230V/ 10A.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ