Kompressor, högtryck <15 bar
Rental
Inga produkter valda
532412
Kompressor, högtryck \u003c15 bar

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Kompressor, högtryck <15 bar

Förbränningsmotordriven kompressor. Arbetstryck 12 bar. Fritt avgiven luftmängd 175 l/s (10,5 m3/min).
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ