Värmeväxlare mobil, 500 kW
Rental
Inga produkter valda
565155
Värmeväxlare mobil, 500 kW

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Värmeväxlare mobil, 500 kW

Mobilvärmeväxlare max 500 kW. Kopplas mellan fjärrvärmenät/panncentral och förbrukare. Används oftast i samband med tillfälliga hetvattenvärmeanläggningar. Elanslutning: 3-fas 400 V/ 16A.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ