Värmeväxlare mobil, 800 kW
Rental
Inga produkter valda
565157
Värmeväxlare mobil, 800 kW

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Värmeväxlare mobil, 800 kW

Mobil värmeväxlare max 800 kW. Kopplas mellan fjärrvärmenät/ panncentral och förbrukare. Används oftast i samband med tillfälliga hetvattenvärmeanläggningar. Elanslutning: 3-fas 400V/16A.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ