Ånggenerator gasol, < 20kg ånga/h
Rental
Inga produkter valda
556311
Ånggenerator gasol, \u003c 20kg ånga/h

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Ånggenerator gasol, < 20kg ånga/h

Gasoleldad högtrycksångpanna för upptining av gatubrunnar, vatten- och avloppsledningar, borrhål, gjutformar, ångning av tankar mm.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ

Tillbehör till produkten

Slang -ång 1

8004-40200

Slang -ång 1" kopplad 20m