GPS-mottagare, "allt på stången" - Rental
Rental
Inga produkter valda

Din orderlista är tom

GPS-mottagare, "allt på stången"

918511
GPS-mottagare, "allt på stången"

Produkten på bilden är endast ett exempel.Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Geodetisk mätutrustning (5-20 mm), tvåfrekvens mätenhet för RTK-mätning. Komplett med inbyggt radiomodem och telefonmodem. Leveras med radioantenn med adapter, laddare, två batterier, lodstav i transportlåda.

forEach