Eldriven kompressor, luftflöde ca 700 l/min
Inga produkter valda