GPS-mottagare, "allt på stången"
Rental
Inga produkter valda
918511
GPS-mottagare, \

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

GPS-mottagare, "allt på stången"

Geodetisk mätutrustning (5-20 mm), tvåfrekvens mätenhet för RTK-mätning. Komplett med inbyggt radiomodem och telefonmodem. Leveras med radioantenn med adapter, laddare, två batterier, lodstav i transportlåda.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ