Kabelsökare
Rental
Inga produkter valda
916453
Kabelsökare

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Kabelsökare

Handhållen sökare för aktiva elkablar. Tillsammans med signalgenerator kan även icke spänningssatt ledning detekteras. Med signalgenerator och medföljande vinda kan även rörledningar lokaliseras.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ