Värmekamera för mätning av temperatur

Kundportalen är nere pga underhåll idag 27/5