Hetvattentvätt < ca 15 l/min
Rental
Inga produkter valda
952412
Hetvattentvätt \u003c ca 15 l/min

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Hetvattentvätt < ca 15 l/min

Hetvattentvätt med ångsteg. När inte kallvatten räcker för rengöring ställer man enkelt om maskinen till hetvatten. För borttagning av fetavlagringar, olja, tjära mm.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ