7 Bodar, 3Tjm 24YA
Rental
Inga produkter valda
936724
7 Bodar, 3Tjm 24YA

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

7 Bodar, 3Tjm 24YA

Exempel på etablering i ett plan för tre till fyra tjänsteman och 18 yrkesarbetare (kan utökas till max 20 yrkesarbetare).
Består av 7st 9x3 metersbodar. Huvudentrén vänd ut från arbetsområdet för besökare och leveranser. Personalingångar vända mot arbetsområdet för ett praktiskt föde. Öppen gemensam matsal som även kan användas som mötesrum. Fyra omklädningsrum med duschar som kan delas upp mellan kvinnor och män efter behov (tre stora för sex personer ett litet som kan utrustas med omklädningsskåp för två personer till). Toalettbod med tre toaletter placerad utanför etableringen för att minska köbildning och spring i etableringen vid rast.

OBS! Fråga alltid efter offert så vi kan anpassa etableringen efter projektets förutsättningar. Priset nedan är listpris på bodar Typ Gråbo. Etableringskostnader och hyra för inredning tillkommer.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ