8 Bodar, 6Tjm 24YA
Rental
Inga produkter valda
936824
8 Bodar, 6Tjm 24YA

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

8 Bodar, 6Tjm 24YA

Exempel på etablering för sex till sju tjänsteman och 24 yrkesarbetare (kan utökas till max 26 yrkesarbetare).
Består av 8st 9x3 metersbodar och en 3x3meter toalettbod. Huvudentrén vänd ut från arbetsområdet för besökare och leveranser. Personalingångar vända mot arbetsområdet för ett praktiskt föde. Öppen gemensam matsal som även kan användas som mötesrum. Fem omklädningsrum med duschar som kan delas upp mellan kvinnor och män efter behov (tre stora för sex personer ett litet som kan utrustas med omklädningsskåp för två personer till).
Toalettbod med tre toaletter placerad utanför etableringen (minst 8meter i brandskyddsavstånd) för att minska köbildning och spring i etableringen vid rast.

OBS! Fråga alltid efter offert så vi kan anpassa etableringen efter projektets förutsättningar. Priset nedan är listpris på bodar Typ Gråbo. Etableringskostnader och hyra för inredning tillkommer.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ