Klass Vind Typ Gråbo (Beige, REI15)
Rental
Inga produkter valda
934011
Klass Vind Typ Gråbo (Beige, REI15)

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Klass Vind Typ Gråbo (Beige, REI15)

När Skanska började tillverka bodar i Gråbo (senare Flexator) lades ett gediget arbete ner för att skapa en byggbod optimerad för svenska arbetsförhållanden och regelverk. Den nya boden gjordes 9x3 meter för att maximalt använda den transportyta som finns tillgänglig utan att gå över gränsen för bred last. Den extra kvadratmeteryta som på detta sätt skapades användes för att förbättra arbetsmiljön genom att t.ex. tillåta bredare omklädningsskåp och större rastrum. Måtten i Gråbobodarna och fokus på en bra arbetsmiljö har varit normgivande för alla efterföljande bodklasser som hyrs ut av Skanska Rental. De ursprungliga Gråbobodarna har även kontinuerligt uppgraderats med ny teknik vilket gör att de fortsätter vara en av marknadens bästa alternativ för att få en miljövänlig och trivsam arbetsplatsetablering.
Brandklass REI 15

OBS! Nedan står ett listpris, fråga alltid efter offert!
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ