Mångfald i bodetableringar
Rental
Inga produkter valda
934090
Mångfald i bodetableringar

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Mångfald i bodetableringar

AFS 2009:2 ställer två krav på mångfald som direkt påverkar hur byggbodsetableringar skall utformas.
"96 § Omklädningsrum ska vara skilda för män och kvinnor om de behöver använda rummen samtidigt. …"

"Kommentarer till enskilda paragrafer…
…Till 101 § …Det är angeläget att en av duschplatserna i varje särskilt tvättrum är helt avskärmad och har omklädningshytt. …

Den faktor som komplicerar detta för byggbodetableringar är att personalstyrkans storlek och sammansättning varierar över projekttiden. Olika specialiserade yrkesgrupper anlitas i olika skeden.
Detta betyder att personalutrymmena måste vara mycket flexibla. De skall gå att skala upp och ner beroende på personalstyrkans storlek och omklädningsytor måste kunna omfördelas mellan könen under projekttidens gång.
Inom Rental har vi löst detta genom att bygga in två principer i våra bodetableringar.

1) Omklädningsrummen går att dela upp i olika delar. Med enkla medel, tex genom permanent låsa olika dörrar, går det att omfördela omklädningsytorna utan att detta påverkar tillgången till andra lokaler i etableringen, tex matrum.
2) Minst en dusch till respektive hygienutrymme har omklädningshytt eller är i ett eget låsbart rum.
Vill du veta mer om vad vi kan göra för att öka mångfald och inkludering på din arbetsplats rekomenderar vi att du hör av dig till våra kundcenter.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ