Miljöklasser
Rental
Inga produkter valda
932999
Miljöklasser

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Miljöklasser

Bygg- och anläggningsbranschen har som mål att senast 2045 vara klimatneutrala genom hela värdekedjan. Idag uppstår cirka 15% av de totala utsläppen under byggtiden. Bodetableringar är det som drar mest el under denna fas. För att underlätta för den skall hyra bodar av Rental att göra rätt val har vi delat in bodarna i fem kategorier, Energiklass -I, 0, I, II och III (detta motsvara Skanskas gröna kartans klassificerningar Mörkgrön, Grön3, Grön2, Grön1 och Beige). Klassificeringen utgår från Boverkets regelverk för permanenta lokaler.

Energiklass -I, (Mörkgrön). 25% lägre energiförbrukning än gränsen för permanenta lokaler (<95 kWh/kvadratmeter och år)
Energiklass 0 (Grön 3). Motsvarar permanenta lokaler (95-125,5 kWh/kvadratmeter och år)
Energiklass I (Grön 2). (125,5 - 188kWh/kvadratmeter och år)
Energiklass II (Grön 1). (188 -- 251 kWh/kvadratmeter och år)
Energiklass III (Beige). Mindre än hälften så energieffektiva som permanenta lokaler (>251kWh/kvadratmeter och år)
För närvarande är Energiklass I (Grön 2), den energieffektivaste byggboden på marknaden. Energieffektiviteten berättar inte hela sanningen om hur miljövänlig en bod är. Därför har vi infört tre miljöklasser på de bodar som finns i vårt sortiment:
Sol, vind och vatten. I dessa kategorier har vi även vägt in andra aspekter så som materialval, vattenförbrukning och klimatpåverkan i tillverkningsprocessen.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ