Luftvärmepump värme/kyla till byggbod
Rental
Inga produkter valda
939111
Luftvärmepump värme/kyla till byggbod

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Luftvärmepump värme/kyla till byggbod

Luftvärmepumpar i en arbetsplatsetablering bidrar både till en bättre arbetsmiljö och en miljövänligare byggprocess.
Ungefär 9% av den energi som har används för att uppföra en ny byggnad går till värme och drift av byggmaskiner/site. En stor del av denna energi är uppvärmning av arbetsplatsetableringen med direktverkande elradiatorer. Med luftvärmepumpar går det att sänka denna energianvändning avsevärt (tummregel: en luftvärmepump kan sänka energiförbrukningen för fem bodar med en miljöklass). Den kylande funktionen gör också att det går att sitta fler personer i tex konferensrum utan att göra avkall på arbetsmiljön varma sommardagar.
Kontakta ditt kundcenter för att veta mer om hur vi kan förbättra klimatpåverkan och arbetsmiljön på din arbetsplats.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ