4' valvcontainer, oisolerad, ej el
Rental
Inga produkter valda
937121
4\u0027   valvcontainer, oisolerad, ej el

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

4' valvcontainer, oisolerad, ej el

Som namnet antyder används valvcontainrar främst för att få upp ett förråd med inlåsningsmöjlighet upp på ett valv under byggprocessen. Men valvcontainern är praktisk i alla situationer där utrummet för lagerytor är begränsat.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ