Larmknapp med siren/ljus till brandlarm
Rental
Inga produkter valda
923136
Larmknapp med siren/ljus till brandlarm

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Larmknapp med siren/ljus till brandlarm

Larmtryckknapp för manuell aktivering av trådlöst brandlarm. Finns i kombination med siren alternativt siren/blixtljus. På enheten finns även en knapp för begäran om medicinsk assistans i händelse av olycksfall. Det visas då som ett eget larm på basstationen.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ