Arbetsbock, plattformshöjd <0,5 m
Rental
Inga produkter valda
761521
Arbetsbock, plattformshöjd \u003c0,5 m

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Arbetsbock, plattformshöjd <0,5 m

Arbetsblock med plattformshöjd <0,5 meter. Steg på båda sidor.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ