Gånggrind
Rental
Inga produkter valda
769123
Gånggrind

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Gånggrind

Gånggrind, lämplig för användning som extra nödutrymningsväg eller andra situationer när grinden skall kunna ställas upp för att många personer snabbt skall kunna förflytta sig genom den. Kan utrustas med elektroniskt passersystem.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ