Svetshjälm med friskluftsenhet
Rental
Inga produkter valda

Din orderlista är tom

Svetshjälm med friskluftsenhet

981523
Svetshjälm med friskluftsenhet

Produkten på bilden är endast ett exempel.Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Svetshjälm med visir och separat batteridriven friskluftsenhet. Separat turboenhet som förser masken med luft. Filtren monteras på turboenheten, som bärs runt midjan. Utrustningen ger skydd mot höga koncentrationer av giftiga gaser, lösningsmedel och damm.

forEach