Ånggenerator i container, 250-660 kg ånga/tim
Rental
Inga produkter valda
556113
Ånggenerator i container, 250-660 kg ånga/tim

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Ånggenerator i container, 250-660 kg ånga/tim

Ånggenerator för produktion av ånga för snösmältning, tining av formar, rengöring med mera. Monterad i container. Ångmängd ca 500 kg/tim.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ