Pelarlift eldriven, plattformshöjd < 6 m
Rental
Inga produkter valda
732321
Pelarlift eldriven, plattformshöjd \u003c 6 m

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Pelarlift eldriven, plattformshöjd < 6 m

Självgående pelarlift på hjul, utan stödben. Batteri- och/eller eldriven. Plattformshöjd < ca 6 m.
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ