Bänksåg, sågdjup ca 120 mm
Rental
Inga produkter valda
833332
Bänksåg, sågdjup ca 120 mm

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Bänksåg, sågdjup ca 120 mm

Kapmaskin på stativ för sten och lättbetong eller tegel. Sågdjup upp till 120 mm. Skärlängd 650 mm.

Rekommenderade säkerhetsprodukter

  • Handskar
  • Hörselskydd
  • Glasögon
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ