Värmekamera för mätning av temperatur
Rental
Inga produkter valda

Din orderlista är tom

Värmekamera för mätning av temperatur

916572
Värmekamera för mätning av temperatur

Produkten på bilden är endast ett exempel.Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Termisk känslighet: 100mK. 140x140 pixlars IR-upplösning. 2,3 megapixels digitalkamera. 3-stegs fusion bild-i- bild. Inbyggda LED-lampor för svagt upplysta miljöer. Laserpekare, lokaliserar punkter i en värmebild på mätobjektet.
Min 5 t batteridrifttid (kan bytas i fält). Mätområde: -20 grader... + 350 grader. MicroSD 1GB.

forEach