App: Qlocx logistiksystem
Rental
Inga produkter valda
920030
App: Qlocx logistiksystem

Produkten på bilden är endast ett exempel. Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

App: Qlocx logistiksystem

Qlocx skapar uppkopplade leveransutrymmen som möjliggör leveranser utan behov att möta transportören. Med app-styrda digitala lås på en valfri dörr så får transportören en digital engångsnyckel till dörren för att leverera paketen. Självklart går det även att styra inpassering till arbetsplatsen med samma system.
Qlocx system sparar väldigt mycket arbetstid och effektiviserar hela logistikhanteringen på din arbetsplats. Men den kanske viktigaste aspekten är att systemet, tillsammans med rätt placering av lastzoner, också kan minska risken för olyckor och arbetsplatsens inverkan på kringliggande bebyggelse och trafik. Vill du veta mer om vad vi tillsammans med Qlocx kan göra för att förbättra logistiken på din arbetsplats kan du ta kontakt med ditt kundcenter.
Länk till Qlocx
För att erhålla ett pris och möjlighet till hyra välj något av nedan alternativ