Bänksåg, sågdjup < 120 mm
Rental
Inga produkter valda

Din orderlista är tom

Bänksåg, sågdjup < 120 mm

833332
Bänksåg, sågdjup < 120 mm

Produkten på bilden är endast ett exempel.Vi kan inte garantera ett specifikt varumärke.

Kapmaskin på stativ för sten och lättbetong eller tegel. Sågdjup upp till 120 mm. Skärlängd 650 mm.

forEach