Säker arbetsplats-gammal
Rental
Inga produkter valda

Säkrare arbetsplatser

Säkerhet och hållbarhet är honnörsord för oss på Rental. Därför ser vi till att du är korrekt rustad och får rätt hjälp i projektets alla faser. Vi har en rad tjänster för en säker arbetsplats, här ser du några.

 

Vi jobbar säkert eller inte alls.

Det finns många aspekter av ett säkert och hållbart arbetsliv. För oss som lever efter mottot ”vi jobbar säkert eller inte alls” börjar det med den personliga skyddsutrustningen. 
Vi månar om att kunna utrusta alla med rätt plagg och utrustning beroende på arbetsuppgift. Hos oss hittar du hjälmar, varselkläder, västar, handskar, knäskydd, flamskydd, arbetsskor och glasögon med mera. Till det kan du addera vibrationsklockor som håller ordning på din maxtid vid maskiner, personligt fallskydd, radiostyrning, stämp, andningsskydd, specialverktyg för hantering av stendamm, och exoskelett för att nämna några exempel.

Vill du testa vår vibrationsklocka? Vill du veta mer om rätta plaggen och personlig utrustning?

Kontakta oss på kundcentret

Vibrationsklocka     

Om vibrationsklockan Om arbetskläder

 

Säkert arbetspass med kapmaskin

Här får du veta mer om vilken maskin och vilka tillbehör som lämpar sig till stenläggningsarbeten, vägkonstruktion, avloppsarbete eller murverksarbete. Och samtidigt ta del av våra säkerhetsinstruktioner för våtkapning, torrkapning och hantering av klingor. 

Rental-Motorkapning Guide

PSI till våra maskiner

Olyckor med maskiner är tyvärr vanliga inom byggbranschen. Med hjälp av PSI - Personlig Säkerhets Introduktion - kan du ändra på det. PSI är en enkel och tydlig information som steg för steg beskriver ett handhavande. Här beskrivs allt från användningsområde och nödvändiga kontroller till ergonomi, buller och vibrationer. Allt med syfte att minska olycksrisken. PSI-informationen hittar du enklast genom att skanna QR-koden som sitter på maskinens tag. 

Scanna QR koden på maskinens tag för säkerhetsinformation