Tävling
Rental
Inga produkter valda

Din orderlista är tom

Nya namn för våra tre bodklasser

Nu har juryn enats om vilka de vinnande namnen är i tävlingen om att döpa våra tre bodklasser. Tack till er alla som deltog! Tävlingen hölls med bakgrund av att vi justerar upplägget på vår bodflotta därmed kommer byta namn på våra bodklasser. Tanken är att de nya namnen bättre ska spegla bodklassernas fördelar.

Vi fick in många riktigt kluriga och bra förslag. Det har varit ett sant nöje för oss i juryn att läsa igenom alla förslag. Två förslag hade en extra lyskraft och var något vi föll för direkt.

- Första plats går till Jeanette Rayburn för bidraget Sol, Vind och Vatten.
- Andra pris går till Karl Ahlgren för bidraget Space, Energy och PIR-Tower.

Motivering första plats
Sol, Vind och Vatten är en självförklarande uppdelning på miljöklasser. Samtidigt är det helt unika namn inom branschen och de passar utmärk med Skanska Rentals kommunikationsstrategi. Jeanette vinner, förutom ära, berömmelse och vår stora tacksamhet, biobiljetter.

Motivering andra plats
Att benämna bodar som är staplingsbara i fler plan än två för ”Tower” är självklart och naturligt. Namnet antogs omedelbart som arbetsnamn för nästa generation staplingsbara bodar som är under utveckling. Det har visserligen inte en självklar koppling till miljöarbete men är otroligt användbart som klassificering av en undergrupp. För detta bidrag förtjänar Karl ett stort tack, erkännande och biobiljetter.

Den uppmärksamme ser nedan att vi ändrat på ordningen av bodarna för att namnen ska passa bättre.

Bodklass Sol
Detta är vår vanligaste bodklass. Denna bodklass har ca 25 % lägre energiförbrukning jämfört med branschstandard. Utöver en lägre miljöpåverkan erbjuder denna bod en bättre arbetsmiljö med sina stora glaspartier som släpper in mer ljus – det skapar en både rymlig och trivsam känsla.

Bodklass Vind
Grundutbudet av våra bodar. Storleken är 9x3 m istället för 8,4x3 m. Detta innebär att en större area är tillgänglig för alla som vistas i boden samt att luftkvaliteten i bodarna är bättre.

Bodklass Vatten
Denna bodklass har som standard en högre stapelbarhet och dessutom brandklassificeringen REI60. Den passar därför utmärkt att placeras i tätorter där ytan att placera en etablering på är begränsad och det finns högre krav på brandsäkerhet. Dessutom så är denna bodklass kraftigt tilläggsisolerad jämfört med de andra två bodklasserna.

 

forEach