ESA Fackkunnig
Inga produkter valda

ESA Fackkunnig

ESA Fackkunnig är en utbildning för el-fackkunnig personal som fokuserar på säkerhetsanvisningar och viktiga aspekter av elarbete, såsom arbetets organisation, ansvar, riskhantering och säker kommunikation. Utbildningen är en del av energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar och syftar till att förebygga skador orsakade av el.

Mål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha förståelse för hur man undviker elektriska risker.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som arbetar i elanläggningar där man tillämpar ESA, till exempel entreprenörer som utför arbete åt nätbolag.

Tidsåtgång

2 dagar.

Repetitionsutbildningen är endast 1 dag och kan genomföras på distans.

Innehåll

Utbildningen går bland annat igenom de två publikationerna ESA Grund och ESA Arbete, hur riskhantering ska göras, hur elsäkerhetsorganisationen med de olika rollerna (eldriftledare, elsäkerhetsledare, kopplingsbiträde etc.) ser ut i en ESA anläggning, samt hur dessa kommunicerar med varandra på ett säkert sätt.

  • ESA-Grund: 19 och ESA-Arbete: 19.
  • Redogörelse för olika ansvar och ansvarsroller.
  • Riskhantering – riskbedömning och riskbehandling.
  • Elsäkerhetsledarens funktion, eldriftledare, kopplingsledare med mera.
  • Elfaran, strömgenomgång och ljusbåge.
  • Val av arbetsmetod samt arbete utan, med och nära spänning.
  • Skötselåtgärder.
  • Säker kommunikation.

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov.

Intyg

Intyg på godkänd ESA utbildning fås efter avslutad utbildning. Utbildning ska repeteras minst var tredje år.

Anmäl intresse

Hittar du inte rätt datum eller ort eller vill du boka en företagsspecifikt utbildningstillfälle? Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig och hittar ett datum som passar.

För att kunna boka våra utbildningar behöver du vara kund med ett kundnummer. Har du inget kundnummer sen innan kan du registrera dig via vår Kundansökan som du bekräftar med Mobilt BankID.