Första hjälpen och HLR
Inga produkter valda

Första hjälpen och HLR

Genom att låta all personal genomgå kurser i hjärt- och lungräddning ökar du möjligheterna att rädda liv. I den här utbildningen lär vi ut hur man ger första hjälpen, HLR, när någon råkat ut för en olycka eller blir sjuk. Efter utbildningen ska deltagaren kunna agera vid ett andnings- och hjärtstopp med hjärtstartare. Utbildningen, som ger deltagarna grundläggande kunskaper, handlingsredskap och trygghet, följer Arbetsmiljöverkets krav.

Kursinnehåll

Målet är att lära ut tekniken att rädda liv.

  • LABC = Larma, Andning, Blödning, Chock.

  • HLR = Hjärt-Lungräddning.

  • AED-HLR = Halvautomatisk hjärtstartare till de som har tillgång till en hjärtstartare.

  • Utbildningen innehåller teoretisk och praktisk kontroll av HLR-kunskap, två-livräddarteknik med andningsmask, hjärtstartare, säkerhetsaspekter, etik och scenarieträning.

Målgrupp

All personal på arbetsplatsen.

Enligt 5 § AFS 1999:7 ska det på varje arbetsplats finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Chefer och arbetsledande personal ska även enligt 7 § ha kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

Kurslängd

4 timmar.

Intyg

Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kontaktpersonen som bokat kursen.

Vid intresseanmälan kontaktar vi dig och hittar ett datum som passar.