Motorsågskörkort A
Inga produkter valda

Motorsågskörkort A

Utbildningen syftar till att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten.

Kursinnehåll

  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsåg.

  • Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.

  • Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick.

  • Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc.

  • Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.

  • Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan.

  • Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.

  • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Målgrupp

Krav på kunskaper

AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar:
17 § “Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Dokumentation som styrker att den som arbetar med en motorkedjesåg har avlagt teo­retiskt och praktiskt prov för motorsågsanvändning med godkänt resultat ska finnas.”

Kurslängd

8 timmar

Intyg

Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kontaktpersonen som bokat kursen.

Vid intresseanmälan kontaktar vi dig och hittar ett datum som passar.